Opiskelija, joka on hyväksytty Rasekon ammattiopiston opiskelijaksi, voi hakeutua kaksoistutkinnon suorittajaksi, mikäli peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo on vähintään 7,0 (suositus vähintään 7,5).

Hyväksymiskirjeen mukana opiskelija saa lomakkeen, jolla hän ilmoittautuu kaksoistutkinnon suorittajaksi.