Kaksoistutkinnossa opiskeltavat aineet

Ylioppilastutkinnon rakenteen takia kaksoistutkintoa suorittamaan aikovan opiskelijan pitää ennen opintojen aloittamista valita lukiossa opiskeltavat oppiaineet. Opiskelijan kaksoistutkinto ja ylioppilastutkinto muodostuvat valituista oppiaineista. Suorittamalla lukion oppiaineen kurssit, opiskelijalle luetaan hyväksi vastaavia opintoja omassa ammatillisessa oppilaitoksessa.

Rasekon ammattiopiston ja Raision lukion tarjoamassa kaksoistutkintomallissa opiskelija valitsee yhden oppiaineyhdistelmän alla olevista vaihtoehdoista.

  • äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka (lyhyt), yhteiskuntaoppi (AERMY)
  • äidinkieli, englanti, ruotsi, terveystieto, yhteiskuntaoppi (AERTY)
  • äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), terveystieto, yhteiskuntaoppi (AEMTY)
  • äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), fysiikka, yhteiskuntaoppi (AEMFY)

Oppitunnit, opinto-opas, oppikirjat ja päivittäinen opiskelu

Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensimmäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa.

Opinto-oppaasta löydät kaiken tärkeän tiedon kurssien suorittamisesta, opinnoissa etenemisestä sekä kokeista ja arvioinnista.
Kursseilla käytettävät oppikirjat ja opinto-opas löytyvät täältä.

Lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa hyödynnetään tietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Osa oppikirjoista on digikirjoja ja lähes kaikki kurssikokeet ovat sähköisiä, joten tietokonetta käytetään opiskelussa päivittäin.