Rasekon ammattiopistossa opintonsa aloittaville tarjotaan mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisten opintojen ohella (= kaksoistutkinto). Ylioppilastutkinto ja siihen valmentavat kurssit suoritetaan Raision lukiossa.

Miksi kaksoistutkintoon?

Kaksoistutkinto antaa opiskelijalle paremmat valmiudet jatkaa opintoja ammatillisen tutkinnon jälkeen (ammattikorkeakoulut, yliopistot, korkeakoulut).

Kenelle?

Kahden tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa vaatii opiskelijalta paljon. Opiskelu kahdessa oppilaitoksessa vaatii pitkäjänteisyyttä ja tulee olemaan haastavaa sekä ajoittain myös rankkaa.

Opiskelijan ja huoltajien tulee tiedostaa, että opiskelijalla pitää itsellään olla halu ja motivaatio kahden tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijan edun mukaista on suorittaa yksi tutkinto kunnolla kuin kaksi huonosti.

Kaksoistutkintoa suositellaan opiskelijalle, jonka peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lukuaineissa on vähintään 7,5 (ehdoton alaraja aloittamiselle on 7,0).

Syksyllä kaksoistutkintoon hakeutuneet opiskelijat aloittavat opintonsa lukion ensimmäisillä kursseilla seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli (AI1), englanti (ENA1-2), matematiikka (MAY1) ja ruotsi (RUB1-2). Näiden kurssien suoritusten perusteella valitaan lopullisesti ne opiskelijat, jotka hyväksytään suorittamaan kaksoistutkintoa. Edellytyksenä valinnalle on, että keskiarvo em. kurssien osalta on vähintään 7,0.