Koulutyö alkaa keskiviikkona 11.8.2021 porrastetusti. Alkavat, eli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, aloittavat kello 9.00 lukion salissa, jatkavat, eli toisen vuoden opiskelijat aloittavat salissa klo 10 ja abiturientit salissa klo 10:30. Päivä jatkuu kaikilla salin aloitusinfon jälkeen ryhmänohjaajien johdolla kotiluokissa. Lukujärjestyksen mukaan aloitellaan torstaina.

Käyttäkää lukion kaikissa tiloissa maskia.