Päivitys julkiseen tiedotteeseen: Raision lukio jatkaa etä- ja verkko-opetusta ainakin 13.5. saakka

Raision lukio jatkaa etä- ja verkko-opetusta 13.5. saakka. Valmistaudumme tarvittaessa jatkamaan etäopetuksessa lukukauden loppuun saakka.

Kaikki lähiopetustunnit koululla on siis peruutettu ja opiskelu tapahtuu kotoa käsin lukujärjestyksen mukaisesti. Kyse on opetuksen järjestämisestä tavallisesta poikkeavalla tavalla. Opiskelijoilla EI OLE mahdollisuutta kouluruokailuun keskiviikosta 18.3. alkaen. Samoin lukion ovet suljetaan 18.3.

Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 31.5., joten YO-juhlaa ei voida järjestää lauantaina 30.5. Kyse on kuitenkin ainutkertaisesta tilaisuudesta nuoren elämässä, joten järjestämme juhlan myöhemmin. Seuraamme Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen määräyksiä sekä Suomen lukiolaisten liiton suosituksia juhlan ajankohdasta. Todennäköisin ajankohta on jokin lauantai elokuussa. Tiedotamme asiasta lisää heti ajankohdan varmistuttua.

Tilannetta arvioidaan uudelleen valtioneuvoston linjausten päivittyessä.